අප අමතන්න

Boguan ප්ලාස්ටික් සමාගම ද්රව්ය සමාගම, ඇසුරුම්

ෙමරට ලිපිනය

අංකය 101 Shenfeng village.Xinqi වීදිය, Beilun, නිංෙබෝ, ෙෂේජියෑං, චීනය. 315020

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

86-0574-86138228

86-15888522998

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට