വാര്ത്ത

 • Introduction, prevention and control of Pseudomonas aeruginosa Introduction:

  P. aeruginosa is called Pseudomonas aeruginosa. It is widely distributed in nature and is one of the most common bacteria found in the soil. All kinds of water, air, normal human skin, respiratory tract and intestines have their own existence. A common pathogenic bacteria in the city of bacteria,...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • പുതിയ പേറ്റന്റ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പെറ്റ് വീശുന്ന മെഷീൻ (പേറ്റന്റ് നമ്പർ ൨൦൧൭൨൦൮൩൨൪൪൦.൨)

  ഇത് ഒരു പൂർണ്ണമായ പുതിയ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പെറ്റ് കുപ്പി വീശുന്ന മെഷീൻ സിസ്റ്റം. ഉപകരണങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു: ഉയർന്ന മർദ്ദം എയർ കംപ്രസ്സർ - ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം പൈപ്പ്ലൈൻ - ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം ഗ്യാസ് ടാങ്ക് - ഉയർന്ന മർദ്ദം തീവ്ര അരിപ്പ - ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം ഗ്യാസ് റെഫ്രിജെറേഷൻ ഡ്രയർ - താപനം ഗ്രൂപ്പ് -...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • പ്ലാസ്റ്റിക് തൊപ്പി വിവരണം

  പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് കമ്പ്രഷൻ വക്കും, എക്സത്രുസിഒന് വക്കും, ഇഞ്ചക്ഷൻ വക്കും, തിരിച്ചടി വക്കും കുറഞ്ഞ നുരയെ വക്കും ഒരു സംയോജിത പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, പ്രധാനമായും ഒരു കട്ട അസംബ്ലി അടിമണ്ണ്, ഒരു അസംബ്ലി, ഒരു കട്ട കോമ്പിനേഷൻ കാർഡ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അടങ്ങുന്നതാണ്. ഒരു വേരിയബിൾ അറയിൽ ഒരു അകത്തേയ്ക്ക് പൂപ്പൽ, ഒരു പഞ്ച് ഹെക്ടർ ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ക്യാപ്സ് നിരവധി വന്ധ്യംകരണം രീതികളുടെ ആമുഖം

  പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ക്യാപ്സ് വേണ്ടി വന്ധ്യംകരണം രീതികൾ പലവിധ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ ഉപയോഗം ൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ എന്ന ശുചിത്വവുമുള്ള ഉംസനിതര്യ് സ്വഭാവം പ്രത്യേകിച്ച് കുപ്പി ദിനന്തോറും വേണ്ടി, നമ്മളെ അറിയിക്കേണ്ട ആണ്. കുടിവെള്ളം, അത് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ന് അശുദ്ധി ഉള്ളതിനാൽ ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക